Villa renoveret og med store glaspartier Smuk villa renoveret nænsomt og i oprindelig stil Smuk villa renoveret nænsomt og i oprindelig stil Villa indrettet handicapvenlig Orangeri

VORES YDELSER - HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

Vi har mange års erfaring indenfor byggeri og kan varetage alle opgaver indenfor området.

Har I spørgsmål eller er I i tvivl om I har brug for rådgivning og hjælp til byggetekniske spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte tegnestuen.

Vi giver os altid tid til at lytte til jeres spørgsmål og vil altid gerne give jer et kvalificeret svar, så I har mulighed for selv at vurdere om I vil komme igen.

BYGGERIETS FASER

Her kan I følge alle byggeriets faser fra I kontakter tegnestuen første gang til jeres byggeri er indflytningsklart.

I kan selv vælge hvor langt I vil have os med i jeres byggeri. Vi kan altid aftale at vi påtager os en del af opgaven og I klarer resten selv. Nedenforer beskrevet et tilfældigt byggeforløb.

Vi forestår alle ydelser under byggeriet og I skal ikke bekymre jer om andet end at glæde jer til indflytningsdagen.

 

FØRSTEGANGS-MØDE

​​​Det første møde er gratis og uforpligtende for jer. 

Vi kommer ud til jer og hører jeres planer og ønsker for jeres byggeri. Vi yder arkitekthjælp og rådgiver om byggeforsikringer, økonomi, løsninger osv. Her gives bl.a. et overslag over byggeriets pris samt fast pris på vores honorar udmiddelbart efter mødet i form af en "honoraroversigt". Honoraroversigten specificerer overordnet hvad Arkitekttegnestuen Yderskov skal og kan levere i forbindelse med jeres byggeri.

Det første møde vi holder er for at finde en linie i jeres ønsker og muligheder. Derfor er dette møde med arkitekt Chris Yderskov altid gratis.

 

SKITSEFASEN

Der udarbejdes et foreløbig udkast til jeres byggeri. 

For at kunne udarbejde en skitse, afholdes yderligere et møde hvor vi drøfter jeres byggeplaner nøjere. På grundlag heraf udarbejder tegnestuen et skitseforslag. Dette fremlægges for jer på yderligere et møde eller det fremsendes til jer og vi laver en opfølgning herpå. Et skitseforslag er et foreløbigt udkast og indeholder ikke detaljer. Det er alene retningslinier for at vi har fælles "fodslaw" og er enige om i hvilken retning projektet skal gå. Et skitseforslag er ikke målsat og kan ikke bygges efter.

 

MYNDIGHEDSFASEN

Efter skitsefasen indhentes byggetilladelse.

Skitseforslaget bearbejdes til myndighedstegninger og vi udformer al ansøgningsmateriale der måtte være nødvendigt i forbindelse med byggeansøgning. Vi tager forhåndsdialog og al anden kommunikation med myndighederne.

 

UDBUDSFASEN
Myndighedstegninger bearbejdes til udbudsgrundlag.

Beskrivelse af byggeriet samt al nødvendig lovgivningsmateriale udvælges og udsendes til de bydenden entreprenører. De bydende entreprenører der beregner pris på jeres byggeri. Der udsendes til 3-4 fra hver entreprise dvs. murer, tømrer, vvs, el og evt. maler. 

Evt. sparerunde hvis dette ønskes. 

 

BYGGEFASEN

Byggeriet opstartes.

Byggeriets status gennemgåes. Plan for byggeriets nærmeste fremtid gennemgåes med håndværkerne og kvaliteten af det udførte arbejde kontrolleres. 

 

AFLEVERING

Ved færdigt byggeri afholdes afleveringsforretning.

Byggeriet gennemgåes med håndværkere og der udarbejdes afleveringsprotokol, der efterfølgende udsendes til alle parter. Eventuelle hængepartier fra håndværkerne udføres. Der udfærdiges div. dokumenter, attester og  formidles div. tests af byggeriet iht. gældende lovgivning (blower-door-test og energimærkning m.v.) som fremsendes til myndigheder.