villa opført i sibirisk lærk villa opført i sibirisk lærk villa opført i sibirisk lærk villa opført i sibirisk lærk

TRYGHED

Med over 20 års erfaring i byggebranchen kan I trygt overlade opførelsen af jeres byggeri af  til os - om det er drømmehuset eller om- og tilbygning.

Vi har dybdegående viden om alle byggeriets faser og til det tekniske og  juridiske indenfor byggeprocessen.
Vi har stor erfaring som bygherrerådgiver og tager jer altid med på råd.

ET HUS EFTER JERES HOVED

Har I selv gode ideer til jeres fremtidige byggeri, bruger vi selvfølgelig dem i designarbejdet.
Vil I selv bestemme eller vil I lade os stå for udformningen af byggeriet?

Vi opfører byggeriet efter jeres hoved. Vores huse er fyldt med individualitet og personlighed fra indflytningsdagen.

I vil aldrig opleve at naboen får et hus magen til jeres, da alle vores byggerier er forskellige - aldrig to huse er ens hos os.

Undgå et typehus med kedelige standardløsninger og dyre tilkøb for at give huse et mere persoligt præg. Hos en arkitekt har I allerede bestemt hvordan jeres hus skal være og hvad det skal indeholde - og prisen for det hele kender I fra licitationsdagen.

Vi leverer ikke masseproducerede huse!

MATERIALER

Vi bruger altid de bedste materialer og anerkendte producenter.

Vil I selv bestemme f.eks. gulve, tagbelægning, facadesten osv. eller skal vi stå for det?
Her har I alle muligheder for selv at sætte præg på jeres nye hjem. Her er valgmulighederne ikke begrænset til 3 forskellige fliser og 2 forskellige lofter - kun fantasien sætter grænsen hos os! 

ØKONOMI

Vi sikrer jer altid den laveste pris ved at sende jeres projekt i licitation. 

Vi har gennem tiden opført mange villaer og prisen fastsættes oftest ved licitation og kan variere efter projekt, årstid og bydende entreprenører. Vi har god erfaring med at skønne prisen forud.

Til vores licitationer bliver der altid indkaldt mindst 3-4 bydende håndværkere fra hver entreprise. Dette sikrer, at I får den bedste pris på jeres byggetidspunkt.

 

TIDSPLAN

Vi lægger i fællesskab en tidsplan som håndværkerne arbejder efter, så ved I hvornår jeres hus står færdigt og I kan flytte ind.

I fællesskab med håndværkerne lægger vi en tidsplan. I den tager vi højde for byggeprocessen så  byggeriet bliver sundt og materialerne får den tid de skal have for at f.eks. hærde og udtørre. Desuden tager vi her højde for årstiden.

HÅNDVÆRK

Vi har samarbejde med faste entreprenører der kan deres håndværk.

 Vi kender kvaliteten i deres arbejde og kan stå inde for den.

Har I ønsker til særlige håndværkere kan de altid indbydes til også at give pris på jeres byggeri. Det er altid den billigste håndværkerpris i licitation der kan laves forhandlinger med efterfølgende.

Kort sagt

- vi leverer huse med indbygget tryghed!