villa opført i sibirisk lærk villa opført i sibirisk lærk villa opført i sibirisk lærk villa opført i sibirisk lærk

Ofte stillede spørgsmål

Der er mange overvejelser når man påtænker at bygge.

Vi har her forsøgt at samle nogle af disse spørgsmål og besvare dem her, velvidende at I har meget mere at spørge om hvis I beslutter jeg for at bygge. Spørgsmålene og svarene er generelle så ring gerne på 2972324 hvis I har mere specifikke spørgsmål eller savner uddybning.

Hvad kan en arkitekt hjælpe os med?

Som arkitekt kan vi hjælpe jer med det meste indenfor jeres byggeri, uanset om I vil bygge helt nyt hus, lave en renovering eller tilbygning eller opføre et sommerhus.

Vi kan hjælpe jer hele vejen fra jeres første strøtanker til I skal overtage huset, vi sørger for alle tilladelser og styrer økonomien og byggeprocessen/håndværkerne.

Læs mere her www.yderskov.dk/ydelser

Gratis 1. gangsmøde - hvad kan det bruges til?

Vi vil gerne give jer muligheden for at vurdere om I vil have os til at hjælpe jer med jeres byggeri. Derfor tager vi ikke betaling for vores første møde. I får her muligheden for at lufte jeres byggetanker og overvejelser så I ved hvad I kan forvente og hvad der er muligt. I kan stille spørgsmål om alt hvad der vedrør jeres byggeri - heller spørge een gang for meget end brænde inde med noget.

1. gangsmødet varer 1-2 timer.

Hvad er en skitse og hvad kan vi bruge den til?

En skitse er som ordet siger en skitse dvs. en let tegning over bygherres ønsker tilsat arkitektens råd om rumfordeling, indretning, ganglinier m.v. Skitsen er et udgangspunkt for det videre arbejde, men ikke et fastlagt grundlag og den kan da heller ikke bruges til at bygge efter. Skitsen bearbejdes og tilrettes og danner derefter grundlag for udbudstegninger m.v.

En skitse er som regel klar til aflevering til bygherre efter en periode på 6-8 uger efter opmåling af eksisterende eller møde om nyt hus.

Hvordan og hvornår får vi byggetilladelse?

Arkitekten ansøger om byggetilladelse til jeres byggeri. Han har udarbejdet alle nødvendige dokumenter f.eks. tegningsmateriale og evt. dispensationsansøgning m.v. samt udfyldelsen af selve ansøgningsskemaet.

En ansøgning om byggetilladelse udfyldes oftest elektronisk og de elektroniske dokumenter, tegninger m.v. vedhæftes ansøgningen. 

Det eneste I som bygherre skal gøre er at underskrive ansøgningen som ejer af grunden eller det hus der skal tilbygges. Dette gøres oftest elektronisk.

Sagsbehandlingstiden hos kommunen varierer meget. Både i forhold til sagsmængden hos kommunens sagsbehandlere men også i forhold til hvilken kommune der skal give byggetilladelsen. Desuden har det betydning hvis naboer skal høres eller der skal søges dispensation. En nabohøring og en dispensation vil forlænge sagsbehandlingstiden.

Vi har erfaring med ca. 8-10 uger før der foreligger en byggetilladelse.

Hvor længe gælder en byggetilladelse?

Når I har modtaget en byggetilladelse på jeres projekt er der afsat en begrænset tidsperiode i forhold til hvornår byggeriet skal være påbegyndt. 

Byggeriet skal være påbegyndt indenfor et år efter udstedelsen. Desuden skal byggeriet fortsættes kontinuerligt. Standses det i en længere periode bortfalder byggetilladelsen og der skal ansøges hos kommunen om en ny.

Hvordan får vi en pris på vores byggeri? - og er det den billigste?

Arkitekten udformer udbudsmateriale bestående af fagbeskrivelse, udbudstegninger m.v. Udbudsmaterialet udsendes til de håndværkere I ønsker skal give pris på jeres byggeri. Vi er gerne behælpelige med at anvise dygtige håndværkere da I som bygherre sikkert ikke kender så mange. Som regel inviteres 2-4 håndværkere fra hver fagentreprise (murer, tømrer, eletriker, vvs og maler) til at give et tilbud på jeres byggeri.

Det er vores erfaring at den bedste og den mest rigtige pris opnåes ved at indbyde flere håndværkere til at give tilbud.

Tilbudene samles her på tegnestuen på en nærmere fastsat dato og åbnes alle på et bestemt tidspunkt.

Bliver prisen højere end forventet er det muligt at forhandle med den billigste håndværker fra hver entreprise (murer, tømrer, eletriker, vvs og maler).

Opstart og afslutning af byggeri

Når I har modtaget en byggetilladelse og har fastsat et tidspunkt for opstart af byggeriet skal opstarttidspunktet anmeldes til kommunen.

Ligeledes skal byggeriet færdigmeldes og diverse blanketter udfyldt i fht. udført kloak- og vvsarbejde indsendes til kommunen. Desuden kræver kommunen ofte yderligere dokumentation f.eks. tekniske tegninger i forbindelse med en færdigmelding.

Hvordan afregner vi håndværkerne og er vi sikre på at arbejdet er udført før vi betaler?

Løbende kontrollerer vi jeres byggeri og sikrer at det er udført som vi har beskrevet i udbudsmaterialet.

Håndværkerne sender deres regninger for arbejdet hertil. Inden vi godkender regningerne kontrollerer arbejdet i forbindelse med tilsyn.

Når arbejdet er godkendt stempler vi håndværkernes regning med "godkendt", scanner den og sender den til jer med "cc" til håndværkeren så han ved at vi har godkendt den. Vi er altid fremsynede og sikrer, at I som bygherre aldrig kommer til at betale forud.