Er det tid til at finde en ny ældrevenlig bolig eller ombygge den gamle?

Ofte føles boligen for stor når børnene er flyttet hjemme fra. Det føles krævende og vanskeligt at vedligeholde de mange rum hvoraf de fleste måske kun sjældent bruges. Haven er måske også for stor og måske bruger I forholdsvis for stor en del af økonomien til husleje nu hvor I er få i familien.

Det er måske nu tid for jer at træffe et valg. Skal I flytte eller tilpasse den nuværende bolig jeres fremtid? En bolig der er let at holde vedlige og let tilgængelig. Måske kan disse ændringer frigive penge til andre formål end husleje. Det kunne være venner, ture, rejser og børnebørn.

Mange vælger på dette tidspunkt i livet at skifte bolig. Er I i den situation så overvej indretningen i en kommende bolig, hvad enten det er en anden eller den gamle. Overvej hvilke forhold der er vigtige når man er ældre og måske gangbesværet og med andre funktionsnedsættelser. Er dørene brede og er der dørtrin – er der trapper – bare et lille trin ved indgangsdøren? Er der plads i badeværelset og køkkenet? Haven – kræver den høj grad af pasning eller kan I lade en havemand ordne den en eller to gange årligt. Er der store udvendige arealer der skal ryddes for sne?

Andre vigtige faktorer er at overveje mulighederne for indkøb, læge og offentlig transport. Hvor langt er der til nærmeste familie?

Skal du senere have hjælp fra kommunen til at finde en egnet bolig nede ved jorden, har den anviste bolig nok ikke den placering du ønsker at bruge din alderdom.

Det er vigtigt at vælge i tide, hvor I selv kan bestemme, og helst så betids at I selv kan medvirke aktivt og tage beslutningerne selv.

En ældrevenlig bolig – hvordan ser den ud?

Som ældre er det vigtig at have en bolig der er let at færdes i, dvs. den skal være let at komme ind og ud af og rundt i.

Desuden skal det være let at ordne de daglige gøremål som f.eks. at lave mad, gøre rent og komme i bad m.v. uden det er vanskeligt. Desuden bør der indlysende nok ikke være trapper, trin eller flere niveauer i boligen. Er ønsket at bo i den gamle bolig med trapper, er det relevant at undersøge om det er muligt at etablere en stolelift på el.

I badeværelse, bryggers og andre vådrum er det vigtigt at overflader er skridsikrede med en jævn og fast gulvoverflade.

Dørbredden er vigtig for at sikre en let passage med kørestol til alle rum. En god dørbredde er 1 meter. Den vil kunne sikre adgang for de fleste kørestole dog med visse undtagelser.

I forbindelse med udskiftning af døre er det vigtigt at fjerne alle dørtrin. Dørtrin besværliggør adgang med kørestol, rolator og stok. Det samme gør løse tæpper og måtter. Her finder man en vigtig årsag til ældres faldulykker i hjemme.

Trapper og ramper kan yderligere sikres ved montage af håndlister og gelænder.

Belysning både ude og inde skal være god. Synet svækkes og godt lys er vigtigt for at kunne færdes uhindret inde som ude hele døgnet. Er I i gang med at ændre på el-installationen er det fornuftigt at placere afbrydere og stikkontrakter 40 cm over gulvet så det er lette at nå. Desuden er afbrydere med korrespondancetryk at foretrække så de samme lamper kan tændes og slukkes flere steder.

For at gøre sig uafhængig af de nærmeste er det vigtigt at bo tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder, og måske tæt på kulturelle tilbud.

Nogle ældre vælger at få bygget et helt nyt hus, hvor der er taget højde for de særlige løsninger i indretningen. Her er et eksempel på et "ældre-hus" opført af arkitekttegnestuen Yderskov.

Hvem kan hjælpe?

Ældre Sagen og Seniorsiderne har meget information om ældrevenlig indretning af boligen.

Besøger man kommunens hjemmeside kan man ofte finde udbuddet af de lokale ældrevenlige boliger i kommunalt regi. Desuden kan ejendomsmægleren hjælpe med at fremvise ældrevenlige byggerier.

Om det kan svare sig at ombygge sin egen bolig til en mere ældrevenlig afhænger selvfølgelig af prisen for ombygning samt om den gamle bolig lægger op til muligheden.

I specielle tilfælde kan kommunen træde hjælpende til med om bygningen. Dette er dog kun i særlige tilfælde, hvor du får et varigt fysisk handikap.

/Lotte